Ons plan van aanpak

Onderhoud, service, kwaliteit & garantie

De opkweek

De opkweek van de bloemen gebeurt in onze eigen verwarmde opkweek serre, te Malle. We vertrekken van virusvrij stekmateriaal. De inplanting gebeurt in professionele, hoogwaardige potgrond met aandacht op duurzaam gebruik van grondstoffen. We starten hier tijdig mee, zodat we een goede ontwikkelde en gewortelde bloemenmand verkrijgen tegen begin mei.

Tijdens de opkweek worden de bloemen preventief behandeld tegen de meest voorkomende ziektes en plagen, ook het weerbaar maken tegen klimaat, ziektes en plagen gebeurt tijdens de opkweek met gepaste middelen.

Monteflores_Bloemetjes100lowclean
Ophangen & plaatsen

Het ophangen en plaatsen van de bloemenobjecten gebeurt op vooraf afgesproken locaties. Met onze eigen transportdienst doen we dit in de stille uren, zodat we het verkeer zo weinig mogelijk hinderen.

Alvorens het ophangen, wordt de verantwoordelijke van de stad of gemeente eerst verwittigd, zodat deze weet wanneer de bebloeming wordt geïnstalleerd.

Zodra de bloemenobjecten geïnstalleerd zijn beginnen wij met de verzorging en onderhoud ervan.

Monteflores_Bloemetjes100lowclean
Onderhoud & verzorging

Het water geven gebeurt in functie van de weersomstandigheden, en de toestand van de planten. Uit onze ervaring is dit om de 5 dagen bij gewoon zomerweer en bij extreme warmte om de 3 a 4 dagen. (rekening houdend met de waterbuffers in onze bebloemingselementen)

Deze gietbeurten worden uitgevoerd met speciaal-aangepaste vrachtwagens met een watervoorziening en gietarm. Ten alle tijden zullen we de verkeersregels respecteren en het verkeer niet in gevaar brengen.

Het toedienen van nodige voedingsstoffen gebeurt tijdens de gietrondes (wekelijks) en naar de noden van de beplanting.

Het nemen van grondstalen gebeurt maandelijks in samenwerking met een onafhankelijk voorlichtingsbureau voor de sierteelt. Deze stalen worden aangewend om snel en efficiënt de bemesting bij te sturen. Ook wordt er onderzoek gedaan naar eventuele ziektes en of plagen.

Het verwijderen van onkruid en zwerfvuil in de bloemenobjecten wordt wekelijks gedaan.

Het verwijderen van de uitgebloeide bloemen en vervangen van zieke , verwelkte , dode of uitgetrokken planten worden regelmatig uitgevoerd  en op afroep, zodat steeds een verzorgd en bloemrijk uitzicht gegarandeerd wordt.

Vervangingen worden doorgeven door de onderhoudsploeg van de klant aan onze verantwoordelijke. Deze zorgt op zijn beurt voor het vervangen van het bebloemingsobject binnen de 48 u of andere vooropgestelde termijn.

Wij garanderen dat wij altijd minimaal 10% van gelijkwaardige bloemenobjecten in voorraad hebben.

Monteflores_Bloemetjes100lowclean
Verwijderen & opkuisen

Aan het einde van het groeiseizoen wordt alles netjes opgeruimd. Dit gebeurt ook zo veel mogelijk in de stille uren, zodat het verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd.

Tijdens het wegnemen van de bebloemingselementen wordt er ook extra aandacht besteed aan de omgeving van de bebloeming. Alle materialen afkomstig van de bebloeming (plantenresten, onkruiden, potgrond,...) worden netjes opgekuist en verwijderd.